بازدید:
تاريخ : 1396/10/17

اسرار نهفته لوگو: زمانی که به یک لوگو می نگریم و تصویری گرافیکی را مشاهده می کنیم صرفاً توجه ما نباید به زیبایی طراحی لوگو باشد. آنچه که علاوه بر زیبایی طراحی لوگوبرای ما مهم است هدف و ارزشی است که به هنگام طراحی آن آرم به آن توجه شده است. باید با تماشای لوگو متوجه شویم که آن ترکیبی از چه سمبل ها یا نوشته هایی است و هر کدام چه مفهومی دارند.

اسرار نهفته لوگو قسمت اول

برای شرح موفقی از این بخش در نظر داریم که تعدادی لوگوهای معروف را مورد بررسی قرار دهیم در ادامه به آن ها توجه کنید:

VAIO

اسرار نهفته لوگو Vaio

در نگاه اول که به لوگوی Vaio توجه می کنیم تمام توجه ما به زیبایی این طراحی است اما با کمی دقت بیشتر اسرار نهفته لوگو را میفهمیم که این لوگو متشکل از دو حرف است. حرف اول که نماد آنالوگ و حرف دوم نماد بیناری Binary یا همان 0 و 1 که زبان کامپیوتر می باشد و دیجیتال گویند.

BASKIN ROBBINS

اسرار نهفته لوگو Baskin robbins

با نگاه به این لوگو متوجه رنگ صورتی استفاده شده در آن می شویم. کمی که دقت کنیم این رنگ صورتی نشان دهنده اسرار نهفته لوگو است که آن هم عددی می باشد. این عدد 31 در واقع نمایانگر تعداد طعم های این شرکت است.

MITSUBISHI

اسرار نهفته لوگو Mitsubishi

این لوگو ارزشی تاریخی دارد. با نگاه به این لوگو متوجه المان هایی می شویم که این المان ها شامل تاج سه برگ است که نماینده قبیله توسا بوده و تاج سه الماس هم که نماینده خانواده iwasaki می باشد. اسرار نهفته لوگو اینست که آن سه الماس نشانی از صداقت، اعتماد و موفقیت است. کلمه Mitsu به معنی سه است و کلمه Bishi به معنی شاه بلوط است که در کشور ژاپن استفاده می شود و از شرکت Penske گرفته اند.
ادامه مطلب